Z8-I-6 MO 2017

Přímka představuje číselnou osu a vyznačené body odpovídají číslům a, - a, a + 1, avšak v neurčeném pořadí. Sestrojte body, které odpovídají číslům 0 a 1. Proberte všechny možnosti.

Správná odpověď:

a1 =  0
a2 =  -1

Postup správného řešení:

a1=0  a11=a1=0 a12=a1=0=0 a13=a1+1=0+1=1
a2=1  a21=a2=(1)=1 a22=a2=(1)=1 a23=a2+1=(1)+1=0  a3=1  a31=a3=1 a32=a3=1 a33=a3+1=1+1=2 NNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.
Nejoblíbenější komentáře:
#
žák
Nemohli by jste sem dát přímo náčrt, jak to vypočítat na té přiložené ose udělat.

4 roky  7 Likes
Zobrazuji 14 komentářů:
#
žák
Nemohli by jste sem dát přímo náčrt, jak to vypočítat na té přiložené ose udělat.

4 roky  7 Likes
#
Blbka
Spíš by mi pomohla ta osa, než výpočet, který stejně jen opíšu

4 roky  2 Likes
#
Pavel
Potřeboval bych také trošku postrčit. Zadání říká dosadit 0 a 1. Skupina a21 a22 a23 ale představuje dosazení -1, proč? Jak souvisí graf (parabola) s výpočtem a výsledky. Můžete prosím postup trošku okomentovat, děkuji. P.

#
Dr Math
nic se v zadani nehovori o dosadeni 0 a 1. ale o tom ze 3 cisla a, -a,  a+1 maji nadobudat hodnoty 0 a 1

#
Dr Math
pro a=+1 vsak vystupom je trojice 1,-1 a 2 tj. 0 chybi

#
Žák
Vůbec to nechápu. Můžete to prosím vysvětlit pro naprosté tupce. Diky.

#
Zoufalka
Já nechápu ani to zadání. Můžete mi poradit?

4 roky  1 Like
#
Student
Tam se mají sestrojit body a proč je teda výsledek 0 a -1??

#
Dr Math
po dosazeni za "a" 0  a -1 dostaneme polohu 6 bodov na ciselne osi - ....

#
Student
Mohl by to tady někdo pořádně vysvětlit? Nechápu jak zadání, tak výpočet. A proč nemůže být "a" třeba -2?

#
Žák
Kde je  A1 a A2 ?

#
Student
Myslela jsem, že mi tahle stránka pomůže ale ted tomu nerozumím ještě víc. Jak mám na tu osu sestrojit doby, když mám jen hromadu čísel, která nedávají smysl? Lepší by bylo dát sem přímo tu osu.

#
Dr Math
pro a=0 jsou to body na ciselne osi 0, 1 , -1
pro a=-1 jsou to body na ciselne osi -1,1,0
pro a=1 jsou to body 1,-1,2 to nevyhovuje protoze v zadani " Sestrojte body, které odpovídají číslům 0 a 1." -> chybi cislo 0.

#
Pepa Klobáska
Cože jak to mohlo vyjít?

avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: