Spotřeboval 57653

Matematika: vyřešit každý problém.
1. pro vnitřní prostory školy připravila skupina studentů 23 1/2 litru limonády k prodeji. Zbylo jim 3 5/8 litru. Kolik litrů limonády se prodalo?
2. Moje matka koupila 3 3/4 kg hovězího, 23/5 kg vepřového a 5 1/2 kg kuřecího. Kolik kilogramů masa koupila?
3. Pan De Guzman koupil 7 1/2 kg masa. Použil 2 3/4 kg na afritadu, 3 1/8 kg na menudo a zbytek na pochero. Kolik kilogramů masa spotřeboval na pochero?
4. O kolik větší je rozdíl 8 3/4 a 4 1/2 než součet 1 2/3 a 1 5/8?
5. Karenin otec má 18 3/8 m nylonových strun. Dal z toho 10 5/9 m na udici svého kamaráda. O tom, jak dlouhý je nylonový provázek, který zbyl.

Správná odpověď:

a =  19 78 = 159/8
b =  19 78 = 159/8 kg
c =  1 58 = 13/8 kg
d =  23/24
e =  7 5972 = 563/72 m

Postup správného řešení:

V1=2321=23+21=223 2+1=246+1=247=2321=23,5 l V2=385=3+85=83 8+5=824+5=829=385=3,625 l  a=V1V2=247829=8188829=818829=8159=1987=19,875
m1=343=3+43=43 4+3=412+3=415=3,75 kg m2=23/5=523=4,6 kg m3=521=5+21=25 2+1=210+1=211=5,5 kg  b=a+b+c=19,875+19,875+c=8159 kg=1987 kg=19,875 kg
c=721243381=813 kg=185 kg=1,625 kg
d1=843421=43529=435418=43518=417=441=4,25 s1=132+185=35+813=2440+2439=2440+39=2479=32473,2917  d=d1s1=4172479=241022479=2410279=2423=0,9583
s=1883=18+83=818 8+3=8144+3=8147=18,375 m r=1095=10+95=910 9+5=990+5=99510,5556 m  e=sr=8147995=72132372760=721323760=72563=72563 m=77259 m=7,8194 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Potřebujete pomoci spočítat smíšená čísla? Zkuste naši kalkulačku na smíšená čísla.
Chcete proměnit jednotku délky?
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: