Rezy krychle

Krychli rozřežeme dvěma navzájem kolmými řezy, kdy každý je rovnoběžný s některou ze stěn krychle. O kolik procent je součet povrchů všech takto vzniklých kvádrů větší oproti povrchu původní krychle?

Správná odpověď:

p =  66,6667 %

Postup správného řešení:

S2 = 6 S1  S3 = 2 S1 + 2 S1 = 10   S1 p = (S3/S2  1)   100 p=(10/61) 100=66,6667%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Dr Math
t.j. o 2/3;

Priklad je z NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY, OSP-1

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: