Rezy krychle

Krychli rozřežeme dvěma navzájem kolmými řezy, kdy každý je rovnoběžný s některou ze stěn krychle. O kolik procent je součet povrchů všech takto vzniklých kvádrů větší oproti povrchu původní krychle?

Správná odpověď:

p =  66,6667 %

Postup správného řešení:

S2=6 S1 S3=2 S1+2 S1=10 S1 p=(S3/S21) 100 p=(10/61) 100=66,6667%Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Dr Math
t.j. o 2/3;

Priklad je z NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY, OSP-1

avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: