Jak velký 2

Jak velký je poloměr kruhové výseče, jejíž středový úhel má velikost 36° a obsah S = 53,095 cm2

Správná odpověď:

r =  13 cm

Postup správného řešení:

α=36  S=53,095 cm2  S=πr2 360α  r=π α360 S=3,1416 36360 53,095=13 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: