Vypočtěte úseč

Vypočtěte obsah kruhové úseče, je-li poloměr r = 80 cm a středový úhel má velikost α = 110°?

Správná odpověď:

S =  3136,5426 cm2

Postup správného řešení:

r=80 cm α=110° rad=110° 180π =110° 1803,1415926 =1,91986=11π/18  S=2r2 (αsin(α))=2802 (1,9199sin(1,9199))=3136,5426 cm2Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: