Španělštinu 59633

Účastníci kongresu mohou své příspěvky přednést v angličtině, italštině nebo španělštině. Každý ze 120 účastníků ovládá alespoň dva tyto jazyky a 10 účastníků hovoří všemi třemi jazyky. Anglicky a španělsky mluví právě tolik účastníků, kolik ovládá angličtinu a italštinu, ale neumí španělsky. Španělštinu a italštinu, ale bez angličtiny ovládá stejný počet účastníků, jako je ty, kteří mluví všemi třemi jazyky.

Určete pomocí Vennova diagramu:
Angličtinu ovládá a účastníky.
Angličtinu neovládá A účastníky.
Španělštinu ovládá s účastníky.
Španělštinu neovládá S účastníků.
Italštinu ovládá t účastníků.
Italštinu neovládá T účastníků.
Angličtinu a italštinu ovládá q účastníků.
Angličtinu a španělštinu ovládá w účastníky.
Italštinu a španělštinu ovládá e účastníky.

Správná odpověď:

a =  110
A =  10
s =  65
S =  55
t =  75
T =  45
q =  65
w =  55
e =  20

Postup správného řešení:

z=10  x+10+(x+10)+z=120 x+10+(x+10)+10=120  2x=90  x=45  y=x+10=45+10=55  a=x+10+y=45+10+55=110
A=z=10
s=x+10+z=45+10+10=65
S=y=55
t=y+10+z=55+10+10=75
T=x=45
q=y+10=55+10=65
w=x+10=45+10=55
e=z+10=10+10=20Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: