Interval spolehlivosti

Jaký je nejmenší počet mužů, které bychom museli vybrat, abychom odhadli střední výšku mužů s přesností +, - 0,5cm a spolehlivostí 95%, předpokládáme-li směrodatnou odchylku 8cm?

Správná odpověď:

n =  984

Postup správného řešení:

α=0,05 β=1α/2=10,05/2=4039=0,975  z(β) z=1,96  σ=8 cm Δ=0,5 cm  n(Δσ z)2 n0=(Δσ z)2=(0,58 1,96)2=983,4496  n=n0=983,4496=984Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: