Gravimetrická

Gravimetrická analýza antracitového paliva je 90 % uhlíku, 3 % vodíku, 2 % kyslíku, 1 % dusíku. Vzhledem k tomu, že objemová analýza produktů suchého spalování je 16,2 % CO2, 3,5 % O2, 80,3 % N2, během spalovacího procesu antracitu, který je považován za tuhé palivo, některé hořlaviny vystupují v popílku s hmotnostním zlomkem 19 %. a teplotě 270°C, Polétavý popílek je 15 % z celkového popela a dochází ke ztrátám hořlavinami ve struskovém popílku, kde hořlaviny s hmotnostním zlomkem 5 % a teplotou 4500°C. Bez ohledu na hmotnostní zlomek vody v palivu vezměte okolní podmínky 298K, 0,1MPa. Vypočítejte účinnost spalování, je-li hmotnostní zlomek popela v palivu 30 %. Pro antracitové palivo vezměte hodnotu konstanty K ve ztrátách suchých spalin o 0,67 na hrubém CV a o 0,68 na čistém CV, tepelná reakce CO na CO2 se rovná 65.

Správná odpověď:

e =  0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: