Palivo

Gravimetrická analýza antracitového paliva je 90 % uhlíka, 3 % vodíka, 2 % kyslíka, 1 % dusíka. Vzhľadom na to, že objemová analýza produktov suchého spaľovania je 16,2 % CO2, 3,5 % O2, 80,3 % N2, počas spaľovacieho procesu antracitu, ktorý sa považuje za tuhé palivo, niektoré horľaviny vychádzajú v popolčeku s hmotnostným zlomkom 19 %. a teplote 270°C, Popolček tvorí 15 % celkového popola a dochádza k stratám v dôsledku horľavín v troskovom popolčeku, kde horľaviny s hmotnostným podielom 5 % a teplotou 4500°C. Bez ohľadu na hmotnostný podiel vody v palive vezmite okolité podmienky 298 K, 0,1 MPa. Vypočítajte účinnosť spaľovania, ak hmotnostný podiel popola v palive je 30 %. Pre antracitové palivo vezmite hodnotu konštanty K v stratách suchých spalín o 0,67 na základe hrubého CV a o 0,68 na základe čistého CV, tepelná reakcia CO na CO2 sa rovná 65.

Správna odpoveď:

e =  0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: