Bublina

Vzduchová bublina na dne jazera v hĺbke h = 21 m má pri teplote t1 = 4°C polomer r1 = 1 cm. Bublina pomaly stúpa na povrch, pričom sa jej objem zväčšuje. Vypočítajte aký bude jej polomer, keď dosiahne povrch jazera, ktorý má teplotu t2 = 27°C. Atmosferický tlak je b = 0,1 MPa, hustota vody = 1030 kg. m-3. Povrchové napätie neberte do úvahy.

Správna odpoveď:

r2 =  1,0269 cm

Postup správneho riešenia:

h1=21 m T1=4°CK=4+273,16 K=277,16 K r1=1 cm m=1:100  m=0,01 m ρ=1030 kg/m3 V1=34 π r13=34 3,1416 0,0134,1888106 m3  T2=27°CK=27+273,16 K=300,16 K p2=0,1 106=100000 Pa  p1=p2+m ρ h1=100000+m 1030 21=100000 Pa   T1p1 V1 = T2p2 V2  V2=p2 T1p1 V1 T2=100000 277,16100000 4,1888106 300,164,5364106 m3  V2 = 34 π r23  x=34π3 V2=34 3,14163 4,53641060,0103 m  r2=x cm=x 100  cm=0,0103 100  cm=1,027 cm=1,0269 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek hustoty.
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: