Vypočítejte 62864

Objem kvádru je 1440 cm3, jeho povrch je 792 cm2 a obsah jedné jeho stěny je 92 cm2. Vypočítejte délky jeho stran.

Správná odpověď:

a =  15,6522 cm
b =  11,2296 cm
c =  8,1927 cm

Postup správného řešení:

V=1440 cm3 S=792 cm3 S1=92 cm2  S1 = bc V = abc  a=V/S1=1440/92=15,6522 cm
S = 2(ab+bc+ca) = 2(ab + S1 + ca) S/2 S1 = ab+ca b+c = (S/2  S1) / a V/a = bc = b((S/2  S1) / a  b)  V/a=b((S/2S1)/ab)  1440/15,652173913043=b((792/292)/15,652173913043b) b219,422b+92=0  p=1;q=19,422;r=92 D=q24pr=19,42224192=9,2227160494 D>0  b1,2=2pq±D=219,42±9,22 b1,2=9,711111±1,518446 b1=11,229557361 b2=8,192664862  b=b1=11,2296=11,2296 cm

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

c=(S/2S1)/ab=(792/292)/15,652211,22968,1927 cm V1=a b c=15,6522 11,2296 8,1927=1440 cm3 V1=V  S2=2 (a b+b c+c a)=2 (15,6522 11,2296+11,2296 8,1927+8,1927 15,6522)=792 cm2  S2=S  c=8,19278,1927   Zkousˇka spraˊvnosti:  S2=2 (a b+b c+c a)=2 (15,6522 11,2296+11,2296 8,1927+8,1927 15,6522)=792 cm2 V2=a b c=15,6522 11,2296 8,1927=1440 cm3 S3=b c=11,2296 8,1927=92 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: