Bratislavy 64954

Z Bratislavy do Banské Bystrice vyjelo nákladní auto rychlostí 30 km/h současně vyjel traktor rychlostí 40 km/h. Traktor přijel do Banské Bystrice o 1 hodinu a 45minut dříve než nákladní auto. Jaká je vzdálenost mezi městy?

Správná odpověď:

s =  210 km

Postup správného řešení:

v1=30 km/h v2=40 km/h t=1+45/60=47=1,75 h  s=v1 (x+t)=v2 x v1 x+v1 t=v2 x  x=v1 t/(v2v1)=v1 47/(v2v1)=30 1,75/(4030)=421=5,25 h  s=v2 x=v2 421=40 5,25=210 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: