Rychlostí 67684

Loďka se pohybuje po proudu řeky rychlostí v1=5km. h-1 a proti proudu v2=2km. h-1. Jaká je rychlost proudu P a rychlost loďky L vzhledem k vodě?

Správná odpověď:

P =  1,5 km/h
L =  3,5 km/h

Postup správného řešení:

v1=5 km/h v2=2 km/h  L+P=v1 LP=v2 L+P=5 LP=2  L+P=5 LP=2  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 L+P=5 2P=3  P=23=1,5 L=5P=51,5=3,5  L=27=3,5 P=23=1,5=1,5 km/hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: