Dohromady 7523

Čtyři kamarádi dostali za sběr papíru peníze takto: Mirko obdržel čtvrtinu z celé částky, Robo obdržel třetinu ze zbytku peněz, Boris dostal polovinu z druhého zbytku peněz. Petrovi zbylo 1,50 eur. Kolik korun dostali Mirko a Robo dohromady?

Správná odpověď:

s =  3 Eur

Postup správného řešení:


m = x/4
r = (x-m)/3
b = (x-m-r)/2
x = m+r+b+1,5
s = m+r

4m-x = 0
m+3r-x = 0
2b+m+r-x = 0
b+m+r-x = -1,5
m+r-s = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 3
2b+m+r-x = 0
m+3r-x = 0
4m-x = 0
b+m+r-x = -1,5
m+r-s = 0

Řádek 4 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 4
2b+m+r-x = 0
m+3r-x = 0
4m-x = 0
0,5m+0,5r-0,5x = -1,5
m+r-s = 0

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
m+3r-x = 0
0,5m+0,5r-0,5x = -1,5
m+r-s = 0

Řádek 3 - 1/4 · Řádek 2 → Řádek 3
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
3r-0,75x = 0
0,5m+0,5r-0,5x = -1,5
m+r-s = 0

Řádek 4 - 0,5/4 · Řádek 2 → Řádek 4
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
3r-0,75x = 0
0,5r-0,375x = -1,5
m+r-s = 0

Řádek 5 - 1/4 · Řádek 2 → Řádek 5
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
3r-0,75x = 0
0,5r-0,375x = -1,5
r-s+0,25x = 0

Řádek 4 - 0,5/3 · Řádek 3 → Řádek 4
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
3r-0,75x = 0
-0,25x = -1,5
r-s+0,25x = 0

Řádek 5 - 1/3 · Řádek 3 → Řádek 5
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
3r-0,75x = 0
-0,25x = -1,5
-s+0,5x = 0

Pivot: Řádek 4 ↔ Řádek 5
2b+m+r-x = 0
4m-x = 0
3r-0,75x = 0
-s+0,5x = 0
-0,25x = -1,5


x = -1,5/-0,25 = 6
s = 0-0,5x/-1 = 0-0,5 · 6/-1 = 3
r = 0+0,75x/3 = 0+0,75 · 6/3 = 1,5
m = 0+x/4 = 0+6/4 = 1,5
b = 0-m-r+x/2 = 0-1,5-1,5+6/2 = 1,5

b = 3/2 = 1,5
m = 3/2 = 1,5
r = 3/2 = 1,5
s = 3
x = 6

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: