Rozdělili 7528

Na lyžařský kurz šli společně všichni pátáci. Bylo jich více než 30, ale méně než 40. Nejprve je rozdělili na lyžaře a nelyžaře. Do skupiny nelyžařů se dostala polovina všech dívek a stejný počet chlapců. Ve skupině lyžařů bylo třikrát více chlapců než dívek.

a) Kolikrát více chlapců než dívek bylo na kurzu?
b) Kolik žáků bylo na kurzu?

Správná odpověď:

n =  36
k =  2

Postup správného řešení:

30<n<40 z = l+n n = d+d l = d + 3d   30 < n < 40  30 < (d+3d) + (d+d) < 40  30 < 6d < 40  d=6  n=6 d=6 6=36
k =  d+d3d+d k=1+13+1=2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: