Rychlostí 7570

Chodec vyjel z města S rychlostí 4,2 km/h. Po uplynutí 1 hodiny a 10 minut z téhož města a týmž směrem vyjel cyklista, a to rychlostí 18 km/h. Po uplynutí kolika minut dostihne cyklista chodce a jak daleko od města S?

Správná odpověď:

m =  21,3043 min
s =  6,3913 km

Postup správného řešení:

4,2 (t+(1+10/60))=18 t  828t=294  t=828294=0,35507246  t=138490,355072  m=60 t=60 0,3551=21,3043 min
s=18 t=18 0,3551=6,3913 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: