Koupelové 82275

Dvě nádoby, jedna velká a jedna malá, obsahují celkem 4 kilogramy koupelové soli. Jedna čtvrtina koupelové soli z velké nádoby se přenese do malé nádoby, takže poměr koupelové soli ve velké nádobě k poměru soli v malé nádobě je 3:2. Kolik kilogramů soli do koupele bylo původně v každé nádobě?

Správná odpověď:

a =  3,2 kg
b =  0,8 kg

Postup správného řešení:

 a+b=4 kg aa/4 : (b+a/4) = 3:2  a+b=4 2 (43 a)=3 (b+4a)  a+b=4 2 (3/4 a)=3 (b+a/4)  a+b=4 3a12b=0  Pivot:Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 3a12b=0 a+b=4  Rˇaˊdek231 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 3a12b=0 5b=4  b=54=0,8 a=30+12b=30+12 0,8=3,2=3,2 kg  a=516=3,2 b=54=0,8
 Zkousˇka spraˊvnosti:  A=aa/4=3,23,2/4=512=2,4 kg B=b+a/4=0,8+3,2/4=58=1,6 kg  r2=A:B=2,4:1,6=23=1,5=3:2  b=0,8=0,8 kgNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: