Překážka

Auto jede průměrnou rychlostí 12km/h a 10m před sebou detekuje překážku. V 1m před překážkou již jede 2km/h. Jaká je brzdná dráha? Jaké je požadované zpomalení za A)1m. .. B) 1s)?

Správná odpověď:

x =  12,96 m
a2 =  0,5556 m/s2

Postup správného řešení:

v1=12 km/h m/s=12:3,6  m/s=3,33333 m/s s1=10 m s2=1 m v2=2 km/h m/s=2:3,6  m/s=0,55556 m/s  s=s1s2=101=9 m s = 21 a t2 at = (v1v2)  s = 21 (v1v2)   t  t=2 s/(v1v2)=2 9/(31095)=25162=6,48 s  a=tv1v2=2516231095=14586250,4287 m/s2  t1=v1/a=3,3333/0,4287=125972=7,776 s  x=21 a t12=21 0,4287 7,7762=25324 m=12,96 m
t2=2 s1/(v10)=2 10/(3100)=6 s a2=t2v1=63,3333=95 m/s2=0,5556 m/s2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: