Auto ide

Auto ide priemernou rýchlosťou 12 km/h a 10 m pred sebou detekuje prekážku. V 1 m pred prekážkou už jede 2 km/h. Aká je brzdná dráha? Aké je požadované spomalenie za A) 1m. .. B) 1s)?

Správna odpoveď:

x =  12,96 m
a2 =  0,5556 m/s2

Postup správneho riešenia:

v1=12 km/h m/s=12:3,6  m/s=3,33333 m/s s1=10 m s2=1 m v2=2 km/h m/s=2:3,6  m/s=0,55556 m/s  s=s1s2=101=9 m s = 21 a t2 at = (v1v2)  s = 21 (v1v2)   t  t=2 s/(v1v2)=2 9/(31095)=25162=6,48 s  a=tv1v2=2516231095=14586250,4287 m/s2  t1=v1/a=3,3333/0,4287=125972=7,776 s  x=21 a t12=21 0,4287 7,7762=25324 m=12,96 m
t2=2 s1/(v10)=2 10/(3100)=6 s a2=t2v1=63,3333=95 m/s2=0,5556 m/s2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: