Velbloud a voda

84% hmotnosti velblouda tvoří voda. Po napití se jeho hmotnost zvýšila na 832kg a voda tvořila 85%jeho hmotnosti. Kolik vážil před napitím?

Správná odpověď:

m =  780 kg

Postup správného řešení:


0,84 m = w
0,85 (m+x) = w+x
m+x = 832


0,84·m = w
0,85·(m+x) = w+x
m+x = 832

0,84m-w = 0
0,85m-w-0,15x = 0
m+x = 832

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 3
m+x = 832
0,85m-w-0,15x = 0
0,84m-w = 0

Řádek 2 - 0,85 · Řádek 1 → Řádek 2
m+x = 832
-w-x = -707,2
0,84m-w = 0

Řádek 3 - 0,84 · Řádek 1 → Řádek 3
m+x = 832
-w-x = -707,2
-w-0,84x = -698,88

Řádek 3 - Řádek 2 → Řádek 3
m+x = 832
-w-x = -707,2
0,16x = 8,32


x = 8,32/0,16 = 52
w = -707,2+x/-1 = -707,2+52/-1 = 655,2
m = 832-x = 832-52 = 780

m = 780
w = 3276/5 = 655,2
x = 52

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: