Vir

Máme vir, který žije jednu hodinu. Každou půl hodinu splodí 2 potomky. Jaké bude žijící potomstvo jednoho virusu po 3.5 hodinách?

Výsledek

x =  1224

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Štatistický
  dice_3 Radka provedla 50 hodů hrací kostkou. Do tabulky zaznamenala četnosti padnutí jednotlivých stěn kostky Číslo stěny 1 2 3 4 5 6 četnost 8 7 5 11 6 13 Vypočtěte modus a medián čísel stěn, které Radce padly.
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. Rohlíky
  rozky_2 Maminka každý den nakupuje 6 rohlíku. V pátek kupuje 2 krát tolik. Kolik kupuje rohlíky v pátek?
 4. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 5. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 6. Zesílení
  solar Najdetě zisk obvodu v decibelech, ak výstupní výkon je 21x vstupního příkonu.
 7. Třída 4
  skola_1 Ve třídě je 36 žáků, 2/3 tvoří dívky. Kolik je ve třídě dívek a chlapců?
 8. Násobky
  numbers2_7 Najdi všechny násobky 10, které jsou větší než 136 a menší než 214.
 9. Větší
  numbers_10 Které číslo je 17 krát větší než číslo 6?
 10. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 11. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 12. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 13. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 14. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 15. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 16. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 17. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.