Vir

Máme vir, který žije jednu hodinu. Každou půl hodinu splodí 2 potomky. Jaké bude žijící potomstvo jednoho virusu po 3.5 hodinách?

Výsledek

x =  1224

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. Štatistický
  dice_3 Radka provedla 50 hodů hrací kostkou. Do tabulky zaznamenala četnosti padnutí jednotlivých stěn kostky Číslo stěny 1 2 3 4 5 6 četnost 8 7 5 11 6 13 Vypočtěte modus a medián čísel stěn, které Radce padly.
 4. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 5. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 6. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 7. Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti ?
 8. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 9. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 10. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 11. Větší
  numbers_10 Které číslo je 17 krát větší než číslo 6?
 12. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 13. Sad
  orchard V sadě roste 7 stromů po 5 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 14. Třída 4
  skola_1 Ve třídě je 36 žáků, 2/3 tvoří dívky. Kolik je ve třídě dívek a chlapců?
 15. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 16. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 17. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?