Vir

Máme vir, který žije jednu hodinu. Každou půl hodinu splodí 2 potomky. Jaké bude žijící potomstvo jednoho virusu po 3.5 hodinách?

Výsledek

x =  1224

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 4. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 5. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 6. Velký faktoriál
  sierpinski Kolika nulami končí zápis čísla 116! ?
 7. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 8. Skupiny
  globe Kolik je různých 6 členných skupin, které mohou být vytvořeny ze třídy 30 studentů?
 9. Přírůstek obyvatelstva
  population_2 Jaký počet obyvatel má město s 3% ročním přírůstkem, pokud o 10 let bude mít město 60 000 obyvatel?
 10. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 11. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 12. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 13. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 14. Zesílení
  solar Najdetě zisk obvodu v decibelech, ak výstupní výkon je 21x vstupního příkonu.
 15. Násobky
  numbers2_7 Najdi všechny násobky 10, které jsou větší než 136 a menší než 214.
 16. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 17. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?