3 traktory

3 traktory zorají pole za 6 hodin. Avšak po 2 hodinách se 1 traktor porouchal. Jak dlouho se bude pole orat?

Správná odpověď:

t =  8 h

Postup správného řešení:


3·6 = 3·2 + (3-1)·(t-2)

2t = 16


t = 16/2 = 8

t = 8

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: