Orba

Dva traktory zorají pole za 4 hodiny. Kdyby první traktor zoral polovinu pole a pak druhý traktor práci dokončil, trvala by orba 9 hodin. Za kolik hodin zorá pole každý traktor zvlášť?

Správná odpověď:

a =  12 h
b =  6 h

Postup správného řešení:

4 (1/a+1/b) = 1  a/2 + b/2 = 9 a + b = 18 b = 18a  4 (b+a)=ab=0 4 ((18a)+a)=a(18a)  4 ((18a)+a)=a(18a) a218a+72=0  p=1;q=18;r=72 D=q24pr=1824172=36 D>0  a1,2=2pq±D=218±36 a1,2=218±6 a1,2=9±3 a1=12 a2=6 a=a1=12=12 h

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

b=18a=1812=6 hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: