Dva traktory

Dva traktory zorajú pole za 4 hodiny. Keby prvý traktor zoral polovicu poľa a potom druhý traktor prácu dokončil, trvala by orba 9 hodín. Za koľko hodín zorá pole každý traktor zvlášť?

Správna odpoveď:

a =  12 h
b =  6 h

Postup správneho riešenia:

4 (1/a+1/b) = 1  a/2 + b/2 = 9 a + b = 18 b = 18a  4 (b+a)=ab=0 4 ((18a)+a)=a(18a)  4 ((18a)+a)=a(18a) a218a+72=0  p=1;q=18;r=72 D=q24pr=1824172=36 D>0  a1,2=2pq±D=218±36 a1,2=218±6 a1,2=9±3 a1=12 a2=6 a=a1=12=12 h

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=18a=1812=6 hNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: