Výpočet

Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?

Výsledek

x =  17.45

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 2. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 3. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 4. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 5. Směrodatna odchýlka
  standard-dev Vypočtěte směrodatnou odchylku pro statistický soubor dat: 63,65,68,69,69,72,75,76,77,79,79,80,82,83,84,88,90
 6. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 7. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 8. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 9. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 10. Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: 2x2-58x+396=0
 11. Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 12. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 13. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 14. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 15. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 16. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 17. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.