Porovnej

Porovnej pomocí znaků >, <, =:

85.57 Nesprávné 80.83

Řešení:

85.57 > 80.83 ; ;Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

3 komentáře:
#1
Žák
Potřeboval bych poradit se slovní úlohou  pythagorova věta. Pomůžete mi .stolař opřel dvoumetrovou kuchyňskou desku o zeď.dolní hrana je od zdi vzdálena 0.75m.v jaké výšce od země je opřena horní hrana desky?

#2
Terka
Ty to nevíš?????O 20

#3
Kája
to jsme se učili v první třídě

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Uhly
  fun1 Které z daných úhlů jsou tupé?
 2. Deset zlomků
  tenfrac Napište deset zlomků mezi 1/3 a 2/3
 3. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
 4. Nákup
  buying Bratr dostal na nákup 240kč a mohl si za 1/8 koupit co chtěl. Mohl zaplatit ze zbytku nákup za 200 kč?
 5. Na tisíce
  thousand_money Zaokrouhlí na tisíce následující čísla:
 6. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 7. Římská čísla 2+
  rome-italy_1 Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 8. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 9. Římská čísla +
  rome-italy Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište jako dekadické číslo.
 10. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 11. Římske čísla
  roman_1 Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.
 12. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 13. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 14. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 15. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.
 16. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=10 cm, c=4 cm.
 17. Zahradník
  zahon_3 Zahradník koupil 30 sáčku cibulek tulipánů. V každém sáčku byly cibulky jiného druhu. Zahradník chtěl mít pestrý záhon, proto odebral z každého sáčku po pěti cibulkách. Kolik cibulek ještě nevysadil, když byl v každém sáčku původně tucet cibulek.