příklady na kvadratické rovnice

Počet nalezených příkladů: 340

 • Kružnice
  Kružnice k má střed S[-7; 10] a největší tětiva má délku 13. Kolik společných bodů má kružnice se souřadnicovými osami?
 • Vlaky
  Do stanice vzdálené 130 km vyjede osobní vlak, za 2,2 hodiny po něm rychlík, který ujede za hodinu o 37 km více, takže dojede do cíle o 7 min dříve. Vypočítejte průměrné rychlosti obou vlaků.
 • Propast
  Do propasti byl puštěn kámen: po 12 vteřinách bylo slyšet náraz na dno. Jak hluboká je propast (zanedbáme odpor vzduchu)? (tíhové zrýchlení g=9,81 m/s2 a rychlost šírení zvuku vo vzduchu v=342 m/s)
 • Rovnice
  Rovnice -2x2+bx -100 =0 má jeden kořen x1 = 12. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • Obdélník - strany
  Jaký je obvod obdélníku, jehož obsah je 266 cm2 a délka kratší strany je o 5 cm kratší než délka delší strany?
 • Bazén
  V bazénu tvaru kvádru je 299 m3 vody. Určete rozměry dna, je-li hloubka vody 282 cm a jeden rozměr je o 4,7 m větší než druhy.
 • Sloup
  Kolmý sloup vysoký 7 m se zlomil a jeho špička dopadla 2,8 m od paty sloupu. V jaké výšce nad zemí se sloup zlomil?
 • Kosoštvorec
  V kosočtverci s obsahem 113 je jedna úhlopříčka o 8 delší než druhá. Určitě délky úhlopříček a stranu kosočtverce.
 • Tětiva
  Určitě poloměr kružnice ve které tětiva vzdálená 6 cm od středu kružnice je o 12 cm delší než poloměr kružnice.
 • Trouby
  Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 • Zastavěná plocha
  Jozef zastavěl plochu 5 x 7 = 35 m2 budovou s tloušťkou zdí 30 cm. Kolik centimetrů by musel ubrat z tloušťky zdí, aby zastavěná plocha budovy klesla o 9%?
 • Nádrž
  Uprostřed válcové nádrže s průměrem dna 251 cm, stojí tyč které ční nad hladinou 13 cm. Nakloníme-li tyč dosáhne její konec hladíny vody právě u okraje nádrže. Jak hluboká je nádrž?
 • Rýze kvadratická rovnice
  Řešte ryze kvadratickou rovnici -10x2 +9 = 0.
 • PT a kružnice
  Řešte pravoúhlý trojúhelník, jsou-li dány poloměry vepsané r=6 a opsané kružnice R=21.
 • Kosočtverec a vepsaná
  Kosočtverec má stranu a=6 cm, poloměr vepsané kružnice je r=2 cm. Vypočtěte délky obou úhlopříček.
 • Čtverec čísla
  Pokud ji čtverci celého čísla připočteme číslo 31, dostaneme čtverec hned po něm následujícího čísla. Jaké je původní číslo?
 • Kružnice
  Kružnice se dotýká dvou rovnoběžek p a q, její střed leží na přímce a, která je sečnou obou přímek. Napište její rovnici a určete souřadnice středu a poloměru. p: x-10 = 0 q: -x-19 = 0 a: 9x-4y+5 = 0
 • Diskriminant
  Určitě diskriminant rovnice: x2+6x+34=1
 • Kořen
  Kořen rovnice (x-18)2 +8 = x2 -16x je rovný nula nebo větší než 0, nebo menší než 0? ...
 • Posloupnost
  V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?