Radioaktivita

Za 548 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?

Výsledek

t1/2 =  172.9 hodin

Řešení:

Textové řešení t__1/2 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Pokles ceny auta
  car_old Automobil ztrácí hodnotu každý rok 15%. Určete dobu (v letech), kdy bude cena poloviční.
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 86.
 4. Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 5. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 6. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 7. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 8. Cena přístroje
  exp_1 Cena přístroje se snižuje každým rokem o jednu pětinu. Za jak dlouho klesne cena přístroje na desetinu ceny? Určete s přesností roky a měsíce.
 9. Na rybníku
  lekno_2 Na rybníku rostou lekníny, každý den se jejich počet zdvojnásobí. Celá hladina se pokryje za 12 dnů. Za kolik dnů se pokryje 8 hladin?
 10. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 11. Počítačová revoluce
  Intel386 Když jsme začínali dělat s počítači, tak první procesor, který si pamatuji byl Intel 8080 z roku 1974 s výkonem 0.5 MIPS. Vypočítejte o kolik procent ročně stoupal výkon procesorů, pokud Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Jaká by byla spotřeba bě
 12. Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x
 13. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 14. Složené úrokování
  exponential_usd Za jaký čas se vklad vložený do banky/spořitelny na 2.5% p.a. při celoročním složitém úročení zdvojnásobí?
 15. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 16. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 17. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=9.1, kvocient q=2.8. Vypočítejte a15.