Kalkulačka reálne číslaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

Výsledok:

1 / 2 - 1 / 3 = 0,1666666667

Kroky výpočtu

  1. Delenie: 1 / 2 = 0,5
  2. Delenie: 1 / 3 = 0,33333333
  3. Odčítanie: výsledok kroku č. 1 - výsledok kroku č. 2 = 0,5 - 0,33333333 = 0,16666667

Reálne čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »