Kalkulačka reálne číslaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s reálnymi číslami, prirodzenými, celými, racionálnymi a aj iracionálnymi číslami. Zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými reálnymi číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť reálne čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka reálnych čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť reálne čísla.

Výsledok:

3*[8-(-1) + (-3)÷(-3)]^2 = 300

Kroky výpočtu

  1. Odčítanie: 8 - (-1) = 8 + 1 = 9
  2. Delenie: -3 / (-3) = 1
  3. Sčítanie: výsledok kroku č. 1 + výsledok kroku č. 2 = 9 + 1 = 10
  4. Umocnenie: výsledok kroku č. 3 ^ 2 = 10 ^ 2 = 100
  5. Násobenie: 3 * výsledok kroku č. 4 = 3 * 100 = 300

Reálne čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »