Kombinácie kalkulačka

Kalkulačka vypočíta počet kombinácií k-tej triedy z n prvkov bez opakovaním. Kombinácie sú neusporiadané k-tice zostavená z n prvkov tak, že každý je v nej najviac raz.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(kn)=k!(nk)!n!  n=10 k=4  C4(10)=(410)=4!(104)!10!=432110987=210

Počet kombinácií: 210Trošku teórie - základy kombinatoriky

Kombinácie

Kombinácia k-tej triedy z n prvkov je neusporiadaná k-prvková skupina vytvorená z množiny n prvkov. Prvky sa neopakujú a nezáleži na poradí prvkov v skupine. Neusporiadané skupiny sa v matematike volajú množiny resp. podmnožiny. Ich počet je kombinačné číslo a vypočíta sa takto:

Ck(n)=(kn)=k!(nk)!n!

Typický príklad na kombinácie je že máme 15 žiakov a máme vybrať trojice. Koľko ich bude?

Základy kombinatoriky v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »