Kombinace kalkulačka

Kalkulačka vypočítá počet kombinací k-té třídy z n prvků bez opakováním. Kombinace s opakováním: k-členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše raz.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(kn)=k!(nk)!n!  n=10 k=4  C4(10)=(410)=4!(104)!10!=432110987=210

Počet kombinací: 210Trošku teorie - základy kombinatoriky

Kombinace

Kombinace k-té třídy z n prvků je neuspořádaná k-prvková skupina vytvořená z množiny n prvků. Prvky se neopakují a nezáleží na pořadí prvků ve skupině. Neuspořádané skupiny se v matematice volají množiny resp. podmnožiny. Jejich počet je kombinační číslo a vypočte se takto:

Ck(n)=(kn)=k!(nk)!n!

Typický příklad na kombinace je že máme 15 žáků a máme vybrat trojice. Kolik jich bude?

Základy kombinatoriky v slovních úloháchslovní úlohy - více »