Zmiešané čísla kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.

Výsledok:

0,3 = 3/10

Kroky výpočtu

 1. Konverzia desatinného čísla na zlomok: 0,3 = 3/10 = 3/10

  a) Napíšte desatinné číslo 0,3 ako zlomok lomeno 1: 0,3 = 0,3/1
  b) Vynásobte čitateľ aj menovateľ desiatkou toľkokrát, kolko je číslic za desatinnou čiarkou. (Napríklad, ak sú za desatinnou čiarkou dve čísla, násobte 100, ak sú tri, násobte 1000 atď.)
  0,3/1 = 3/10
  Poznámka: 3/10 sa nazýva desatinný zlomok.

  c) Zjednodušte zlomok
  3/10 = 3 * 1/10 * 1 = 3 * 1/10 * 1
Zmiešané čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »