Rozdeliť 17653

Honza, Lukáš a David sa majú rozdeliť 5400Kč tak, že Lukáš dostane o 400Kč viac ako Honza a David o 400Kč menej ako Honza. Akú sumu dostane každý z nich?

Správna odpoveď:

d =  1400
h =  1800
l =  2200

Postup správneho riešenia:


h+l+d=5400
l=400+h
d=h-400

d+h+l = 5400
h-l = -400
d-h = -400

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
d+h+l = 5400
h-l = -400
-2h-l = -5800

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
d+h+l = 5400
-2h-l = -5800
h-l = -400

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
d+h+l = 5400
-2h-l = -5800
-1,5l = -3300


l = -3300/-1,5 = 2200
h = -5800+l/-2 = -5800+2200/-2 = 1800
d = 5400-h-l = 5400-1800-2200 = 1400

d = 1400
h = 1800
l = 2200

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: