Lineárna funkcia

Ak použijeme jednu z nasledujúcich funkcií x + p = q alebo px = q, napíšte na reprezentáciu týchto problémov pomocou x ako neznámej premennej:

Larry bežal o 7 kilometrov viac ako Barry za mesiac, ak Larry utekal 20 kilometrov, koľko Barry ubehol?

Správna odpoveď:

B =  13 mi

Postup správneho riešenia:

L=7+B L=20 mi  B=L7=207=13 miNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: