Zaplatila 21583

Pani Baránková si kúpila kvety na jarnú výsadbu. Begónie boli po 35 Sk a muškáty po 48 Sk. Za 25 sadeníc zaplatila 1 070 Sk. Koľko sadeníc begónií a koľko sadeníc muškátov kúpila?

Správna odpoveď:

b =  10
m =  15

Postup správneho riešenia:

b+m=25 35b+48m=1070  b+m=25 35 b+48 m=1070  b+m=25 35b+48m=1070  Pivot:Riadok1Riadok2 35b+48m=1070 b+m=25  Riadok2351 Riadok1Riadok2 35b+48m=1070 0,37m=5,57  m=0,371428575,57142857=15 b=35107048m=35107048 15=10  b=10 m=15Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: