Kino 4

V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?

Správny výsledok:

n =  23

Riešenie:

1. a(1) = 105; S(1) = 105
2. a(2) = 102; S(2) = 207
3. a(3) = 99; S(3) = 306
4. a(4) = 96; S(4) = 402
5. a(5) = 93; S(5) = 495
6. a(6) = 90; S(6) = 585
7. a(7) = 87; S(7) = 672
8. a(8) = 84; S(8) = 756
9. a(9) = 81; S(9) = 837
10. a(10) = 78; S(10) = 915
11. a(11) = 75; S(11) = 990
12. a(12) = 72; S(12) = 1062
13. a(13) = 69; S(13) = 1131
14. a(14) = 66; S(14) = 1197
15. a(15) = 63; S(15) = 1260
16. a(16) = 60; S(16) = 1320
17. a(17) = 57; S(17) = 1377
18. a(18) = 54; S(18) = 1431
19. a(19) = 51; S(19) = 1482
20. a(20) = 48; S(20) = 1530
21. a(21) = 45; S(21) = 1575
22. a(22) = 42; S(22) = 1617
23. a(23) = 39; S(23) = 1656

sn=1656 a1=105 d=3  sn=n(a1+an)/2=n(a1+a1+(n1)d)/2 1656=n/2(21053(n1)) 3312=n(2133n) 3312=213n3n2 3n2213n+3312=0 n1,2=b±D2a=213±56256 n1,2=213±756 n1,2=35.5±12.5 n1=48 n2=23 n=23Budeme veľmi radi, ak náhodou nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 • Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 • Počet koreňov
  photomath Dosaď postupne čísla/0,1,2,3/do rovnice: (X - 1) (x - 3) (x + 1) = 0 Ktorá z nich sú jej riešením? Existuje ešte ďalšie číslo, ktoré je riešením tejto rovnice?
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 • Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?