AP - 14

Určte prvých 14 členov postupnosti, ak a15 = 225, d=-12

Správna odpoveď:

a14 =  237
a13 =  249
a12 =  261
a11 =  273
a10 =  285
a9 =  297
a8 =  309
a7 =  321
a6 =  333
a5 =  345
a4 =  357
a3 =  369
a2 =  381
a1 =  393

Postup správneho riešenia:

a15=225 d=12 a14=a15d=225(12)=237
a13=a14d=237(12)=249
a12=a13d=249(12)=261
a11=a12d=261(12)=273
a10=a11d=273(12)=285
a9=a10d=285(12)=297
a8=a9d=297(12)=309
a7=a8d=309(12)=321
a6=a7d=321(12)=333
a5=a6d=333(12)=345
a4=a5d=345(12)=357
a3=a4d=357(12)=369
a2=a3d=369(12)=381
a1=a2d=381(12)=393Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Desať členov
  matematika_icon Napíšte prvých desať členov postupnosti, ak a11=22, d=2.
 • Sedem statočných členov
  7seven Urči prvých sedem členov postupnosti, ak a8=12, d=1
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • Súčet 27
  seq_sum Súčet prvých 10 členov aritmetickej postupnosti je 120. Aký bude súčet, ak sa diferencia zmenší o 2?
 • Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Suma členov
  seq Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 • Postupnosť
  seq Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 • 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 • Šiesty člen
  seq_sum Nájdite súčet členov geometrickej postupnosti 3, 15, 75, . .. po šiesty člen.
 • AP - ľahký
  sigma Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 • Koľko 52
  seq_sum Koľko čísel treba vložiť medzi čísla 1 a 25 aby všetky čísla tvorili konečnú aritmetickú postupnosť a aby súčet všetkých členov tejto skupiny bol 117?