Na vestu

Na vestu sa spotrebuje 170 cm látky so šírkou 140 cm. Aká je spotreba látky, ktorá má šírku 150 cm?

Správna odpoveď:

s =  158,6667 cm

Postup správneho riešenia:

S1=S2=a b=c s  s=150170 140=3476 cm=158,6667 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: