Obdĺžniková 53441

Obdĺžniková záhrada má dĺžku 57 m a šírku 42 m. Vypočítajte, o koľko m2 sa zmenší plocha záhrady, ak sa po jej obvode vysadí okrasný plot so šírkou 60 cm.

Správna odpoveď:

S =  117,36 m2

Postup správneho riešenia:

a=57 m b=42 m  c=60 cm m=60:100  m=0,6 m  S1=a b=57 42=2394 m2 S2=(a2 c) (b2 c)=(572 0,6) (422 0,6)=2556916=2276,64 m2  S=S1S2=23942276,64=117,36 m2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: