Záhrada

V ovocnej záhrade bolo jabloní o 46 viac ako hrušiek. Búrka vyvrátila štvrtinu jabloní a 7 hrušiek;ostalo však ešte 80 stromov. Koľko jabloní a koľko hrušiek bolo v záhrade?

Správna odpoveď:

a =  76
b =  30

Postup správneho riešenia:


a=46+b
a/4+7=a+b-80

a-b = 46
3a+4b = 348

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3a+4b = 348
a-b = 46

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3a+4b = 348
-2.33b = -70


b = -70/-2.33333333 = 30
a = 348-4b/3 = 348-4 · 30/3 = 76

a = 76
b = 30

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: