Vyznamenanie 3628

a/ Keď každú mrkvu rozkrojíme na šestiny, bude v polievke o 24 kúskov viac, než keď ju budeme krájať na štvrtiny. Koľko mrkví rozkrájame?
b/ V sade bolo jabloní o 46 viac ako hrušiek. Búrka vyvrátila štvrtinu jabloní a 7 hrušiek, takže v sade zostalo 80 stromov, Koľko jabloní bolo pôvodne v sade?
c/ V polroku malo 25% žiakov vyznamenanie. Na konci roka k nim pribudli ešte 3 žiaci a tak vyznamenanie mala tretina žiakov. Koľko bolo v triede žiakov?

Správna odpoveď:

a =  12
b =  76
c =  36

Postup správneho riešenia:


6a=24+4a

6·a=24+4·a

2a = 24


a = 24/2 = 12

a = 12

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

b=46+h
b-b/4+h-7=80

b-h = 46
3b+4h = 348

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3b+4h = 348
b-h = 46

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3b+4h = 348
-2,33h = -70


h = -70/-2,33333333 = 30
b = 348-4h/3 = 348-4 · 30/3 = 76

b = 76
h = 30

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

0,25c+3=c/3

0,25·c+3=c/3

0,25c = 9


c = 9/0,25 = 36

c = 36

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: