Dohromady 3253

Dedo chová husi, ošípané, kozy a sliepky - celkom 40 kusov. Na každú kozu pripadajú 3 husi. Keby bolo sliepok o 8 menej, bolo by ich rovnako ako husí a ošípaných dohromady. Keby dedo vymenil štvrtinu husí za sliepky v pomere 3 sliepky za 1 hus, mal by celkom 46 kusov zvierat. Koľko ktorých zvierat dedko chová?

Správna odpoveď:

h =  12
k =  4
p =  2
s =  22

Postup správneho riešenia:


h+p+k+s=40
3k = h
s-8=h+p
h-h/4+3(h/4)+p+k+s=46

h+p+k+s=40
3·k = h
s-8=h+p
h-h/4+3·(h/4)+p+k+s=46

h+k+p+s = 40
h-3k = 0
h+p-s = -8
6h+4k+4p+4s = 184

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 4
6h+4k+4p+4s = 184
h-3k = 0
h+p-s = -8
h+k+p+s = 40

Riadok 2 - 1/6 · Riadok 1 → Riadok 2
6h+4k+4p+4s = 184
-3.6667k-0.6667p-0.6667s = -30.6667
h+p-s = -8
h+k+p+s = 40

Riadok 3 - 1/6 · Riadok 1 → Riadok 3
6h+4k+4p+4s = 184
-3.6667k-0.6667p-0.6667s = -30.6667
-0.6667k+0.3333p-1.6667s = -38.6667
h+k+p+s = 40

Riadok 4 - 1/6 · Riadok 1 → Riadok 4
6h+4k+4p+4s = 184
-3.6667k-0.6667p-0.6667s = -30.6667
-0.6667k+0.3333p-1.6667s = -38.6667
0.3333k+0.3333p+0.3333s = 9.3333

Riadok 3 - -0.66666667/-3.66666667 · Riadok 2 → Riadok 3
6h+4k+4p+4s = 184
-3.6667k-0.6667p-0.6667s = -30.6667
0.4545p-1.5455s = -33.0909
0.3333k+0.3333p+0.3333s = 9.3333

Riadok 4 - 0.33333333/-3.66666667 · Riadok 2 → Riadok 4
6h+4k+4p+4s = 184
-3.6667k-0.6667p-0.6667s = -30.6667
0.4545p-1.5455s = -33.0909
0.2727p+0.2727s = 6.5455

Riadok 4 - 0.27272727/0.45454545 · Riadok 3 → Riadok 4
6h+4k+4p+4s = 184
-3.6667k-0.6667p-0.6667s = -30.6667
0.4545p-1.5455s = -33.0909
1.2s = 26.4


s = 26.4/1.2 = 22
p = -33.09090909+1.5454545454545s/0.45454545 = -33.09090909+1.54545455 · 22/0.45454545 = 2
k = -30.66666667+0.66666666666667p+0.66666666666667s/-3.66666667 = -30.66666667+0.66666667 · 2+0.66666667 · 22/-3.66666667 = 4
h = 184-4k-4p-4s/6 = 184-4 · 4-4 · 2-4 · 22/6 = 12

h = 12
k = 4
p = 2
s = 22

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: