Bikvadratická

Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu:

4x4+676x214400=0


Správna odpoveď:

x1 =  5
x2 =  -5
x3 =  12
x4 =  -12

Postup správneho riešenia:

y=x2  4y2+676y14400=0 4y2676y+14400=0  a=4;b=676;c=14400 D=b24ac=67624414400=226576 D>0  y1,2=b±D2a=676±2265768 y1,2=676±4768 y1,2=84.5±59.5 y1=144 y2=25   Sucinovy tvar rovnice:  4(y144)(y25)=0   x1=+y2=5 x2=y2=5 x3=+y1=12 x4=y1=12Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady:

 • Riešte 6
  eq1 Riešte rovnicu: 5/(x-4) - 2/(4x-16)=-7
 • Kvadratická rovnica
  parabola Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Riešte 3
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu: 8 umocnené na x = 40
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Tri členy GP
  exp_growth Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 • Kvadratická
  eq2 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x²- 2(x-7)²+5x=0
 • Mocninová rovnica
  exp Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 • Rovnica s faktoriálom
  exp Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 • Riešte 8
  parabola2 Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Rovnica kombinatorická
  combinatorics3 Riešte nasledujúcu rovnicu s variáciami, kombináciami a permutáciami: 4 V(2,x)-3 C(2,x+ 1) - x P(2) = 0
 • Exponenciálna
  sqrt Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 • Variačná rovnica
  fun2 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Rovnica hyperboly
  hyperbola Napíšte rovnicu hyperboly so stredom S[0;0], ktorá prechádza bodmi: A[5;3] B[8; -10]
 • Doplnenie do štvorca
  eq2 Vyriešte kvadratickú rovnicu: m2 = 4m + 20 pomocou metódy doplnenie na štvorec alebo doplnenie do štvorca.
 • Rovnice
  fun3 Riešte jednoduchú rovnicu s mínus pred zátvorkou: 4x-(x-4)=5-3x