Rovnica

Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku:
6x(3x+2)=x8


Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica:
3y+2(y+1)2y7


Správna odpoveď:

x =  -3
y> =  -3

Postup správneho riešenia:


6x-(3x+2)=x-8

6•x-(3•x+2)=x-8

2x = -6

x = -3

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

6y-(3y+2)=y-8

6•y-(3•y+2)=y-8

2y = -6

y = -3

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Rovnica
  eq Riešte rovnicu a urobte skúšku správnosti: 1,4x - 3/2 + x - 9,8 = x + 0,4/3 - 7 + 1,6/6
 • Rovnica 29
  eq222 Riešte nasledujúcu rovnicu: 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )
 • Jednoduchá rovnica
  eq222 Riešte rovnicu so zlomkami: X × 3/8 = 1/2
 • Riešte 7
  eq1 Riešte rovnicu: (7x-1)/3 + (5+3x)/2 = 5x - 6
 • Riešte 6
  eq1 Riešte rovnicu: 5/(x-4) - 2/(4x-16)=-7
 • Rovnička 2
  linear_eq Riešte rovnicu: 2y=4(0,5+3/2)-1
 • Rovnica
  eq2 Riešte nasledovnú rovnicu: 2x-(8x+1)-(x+2)/5=9
 • So zlomkami
  eq1 Riešte nasledovnú rovnicu so zlomkami: (5x+1)/3+ (17-x)/2 = (3x+1)/8+15
 • Rovnica s iks
  eq Riešte nasledujúcu jednoduchú rovnicu: 2. (4x+3)=2-5. (1-x)
 • Rovnica 4
  math Riešte rovnicu: 3x-2(x-1)=1,5x+0,5(4-2x)
 • Riešte 8
  parabola2 Riešte kvadratickú nerovnicu: -2x2 + 4x + 6 < 0
 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: 0=y-1,2.(y-1,5)
 • Riešiteľnosť rovnice
  lom_paprsek Prosím, stanov podmienky riešiteľnosti rovnice s lomenými kvadratickými výrazmi, vyrieš rovnicu a vykonaj skúšku, x lomeno x na druhú mínus 2x plus1 to celé mínus x + 3 lomeno x na druhú mínus 1 to celé rovná sa 0 x/(x2-2x+1) - (x+3)/( x2-1) = 0
 • Rovnica so zlomkami
  go Vypočítajte rovnicu: 1- (2x-5)/(6) =3- (x)/(4) je to rovnica zo zlomkem.
 • Kinder rovnica
  practise Riešte jednoduchú rovnicu: 2-3x:5=1
 • Rovnica 12
  rovnice Riešte rovnicu: 1/2x-2/8x=1/10 ; Výsledok zapíšte ako desatinné číslo.
 • Rovnica kombinatorická
  combinatorics3 Riešte nasledujúcu rovnicu s variáciami, kombináciami a permutáciami: 4 V(2,x)-3 C(2,x+ 1) - x P(2) = 0