Lin. rovnica

Riešte v R nasledujúcu lineárnu rovnicu:

4/10X+2/10X+1/6X+1/10X+400=X


Správny výsledok:

X =  0

Riešenie:


4/10X+2/10X+1/6X+1/10X+400=X

11996X = 0

X = 0

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Rovnica
  nerovnica Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku: ? Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica: ?
 • Rovnice
  p1110617 Riešte nasledujúcu sústavu rovníc: 6(x+7)+4(y-5)=12 2(x+y)-3(-2x+4y)=-44
 • Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Riešte 3
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu: 8 umocnené na x = 40
 • Rovnica kombinatorická
  combinatorics3 Riešte nasledujúcu rovnicu s variáciami, kombináciami a permutáciami: 4 V(2,x)-3 C(2,x+ 1) - x P(2) = 0
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Rovnica s iks
  eq_1 Riešte nasledujúcu jednoduchú rovnicu: 2. (4x+3)=2-5. (1-x)
 • Rovnica 29
  eq222_18 Riešte nasledujúcu rovnicu: 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Riešte 6
  eq1_1 Riešte rovnicu: 5/(x-4) - 2/(4x-16)=-7
 • Priamka
  lines_1 Napíšte rovnicu priamky rovnobežné s 9x + 3y = 8, ktorá prechádza bodom (-1, -4). Napíšte v tvare ax + by = c.
 • Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 • Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 • Funkcia
  lin_functions Pre lineárnu funkciu f(x) = ax + b ‬platí ݂f(14)=179; f(15)=154. Vypočítajte m, ak f(m) = 2019
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9