Elektromotory

1. Akú frekvenciu má rozvodná elektrická sieť v Európe?
2. Napíšte, aké otáčky by mal synchrónny motor s troma pólovými nástavcami?
3. Akým zariadením by ste zvýšili alebo znížili otáčky elektromotora?
4. Napíšte prečo do kotvy asynchrónneho elektromotora nie je potrebné privádzať elektrický prúd.
5. Napíšte aké podmienky je potrebné splniť, aby bolo možné zapnúť pás č.3.
6. Nakreslite schému zapojenia stýkača pre ovládanie asynchrónneho motora dvojtlačidlami z troch miest vrátane signalizácie. V elektrickej schéme popíšte všetky prvky.

Vaša odpoveď:

Hz
RPM


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Dr Math
c - frekv. menic, prevodovka...
d - samoindukcia od statora

avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky: