Otázky na sync motor

1. Pri asynchrónnom motore odoberaný prúd so zvyšujúcou sa mechanickou záťažou rastie, alebo klesá?
2. Ako sa nazýva rozdiel medzi otáčkami magnetického poľa statora a otáčkami rotora?
3. Aký je význam prepájania motora najprv do hviezdy a potom do trojuholníka?
4. Od akého výkonu motora sa odporúča realizovať rozbeh Y/D?
5. Akými zariadeniami sa dá nahradiť rozbeh Y/D?
6. Koľkokrát je rozbehový prúd pri zapojení do trojuholníka väčší, ako pi zapojení do hviezdy?
7. Napíšte, prečo pri zapojení Y/D nesmú nikdy byť spojené kontakty všetkých troch stýkačov.

8. Ak máme 1 kW 3f motor, pri ktorom nevieme, či je stavaný na prevádzku Y/D, zapojíme ho do Y, alebo do D?

Správna odpoveď:

m =  0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Dr Math
odpovede sú:
1. rastie
2. sklz
3. zmenšenie výkonu motora, tj. ked vo hviezde Y štartuje motor, ma podstatne menší rozbehový prúd.
4. tipujem 3-5 kW,
5. frekvenčným meničom alebo predradníkom v rotore - kruzkovy motor ,Softštartéry
6. napatie je √3 mensie na faze motora, tak aj prud bude √3 mensi. Je jedno ci rozbehovy alebo trvaly...
7. vznikol by medzifazovy skrat
8. zapojime do Y hviezdy

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: