AP - ľahký príklad

Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.

Výsledok

d =  0.2
a4 =  3.8

Riešenie:

a1=3.2 a2+a3=7 a1+d+a1+2d=7 3d+2a1=7 d=(72 a1)/3=(72 3.2)/3=15=0.2a_{ 1 } = 3.2 \ \\ a_{ 2 }+a_{ 3 } = 7 \ \\ a_{ 1 }+d+a_{ 1 }+2d = 7 \ \\ 3d +2a_{ 1 } = 7 \ \\ d = (7-2 \cdot \ a_{ 1 })/3 = (7-2 \cdot \ 3.2)/3 = \dfrac{ 1 }{ 5 } = 0.2
a4=a1+3 d=3.2+3 0.2=195=3.8a_{ 4 } = a_{ 1 }+3 \cdot \ d = 3.2+3 \cdot \ 0.2 = \dfrac{ 19 }{ 5 } = 3.8Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 2. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 3. AP - na rovnicu
  arithmet_seq_1 Určte piaty člen aritmetickej postupnosti, ak súčet druhého a piateho člena sa rovná 73, a d=7.
 4. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 5. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 6. Diferencia
  diff Určte diferenciu AP, ak a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 7. Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 8. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 9. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 10. Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 11. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 12. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 13. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 14. Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 15. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 16. Čarodejníci
  carodejka V čarodejníckej akadémii je 147 študentov v siedmich ročníkoch. Záujemcov o čarovanie pribúda, takže od roku 2006 každý rok prijali o dvoch študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Koľko študentov majú v prvom ročníku?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?