Výška 45131

Výšky niektorých psov sú uvedené v tabuľke. (1 cm = 10 mm)


PesVýška
Sam 280 mm
Charlie 56 cm
Gus 81,3 cm
Buster 635 mm
Max 38 cm
Duke 61 cm


Ktorý zoznam zobrazuje výšku psov od najvyšších po najnižšie?

A. Max, Charlie, Duke, Gus, Sam, Buster
B. Sam, Max, Charlie, Duke, Buster, Gus
C. Buster, Sam, Gus, Duke, Charlie, Max
D. Gus, Buster, Duke, Charlie, Max, Sam

Správna odpoveď:

x = D

Postup správneho riešenia:

S=280 mm cm=280:10  cm=28 cm C=56 cm G=81,3 cm B=635 mm cm=635:10  cm=63,5 cm M=38 cm D=61 cm  m=max(S,C,G,B,M,D)=max(28,56,81,3,63,5,38,61)=10813=81103=81,3 cm  G > B > D > C >M > S x=DNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: